DET LOKALE VALGPROGRAM

Jeg blev genvalgt til byrådet i november 2021, og vil fortsætte arbejdet for mit lokalområde. Herunder finder du mit valgprogram, som jeg vil have for øje de kommende fire år.


VALGT I BORDING – FOR HELE KOMMUNEN

Byrådet træffer beslutninger for hele kommunen, men vi har hver især vores lokale afsæt, som vi tager med i arbejdet. Jeg ser det som min opgave at kæmpe for ønsker og behov fra Bording og omegn, så vi ikke bliver overset når midlerne skal prioriteres rundt i kommunen. 

Når det er sagt, så er alle byrådsmedlemmer valgt til hele kommunens byråd, og vi har naturligvis et ansvar for den fælles helhed i Ikast-Brande Kommune. 

Nedenfor finder du nogle af de helt lokale forhold jeg vil arbejde med hvis jeg bliver genvalgt. På andre sider her på siden finder du mine overordnede kommunale og regionale fokuspunkter.

Med venlig hilsen

Henrik Engedahl


1. BORDING HAR TAGET SIN DEL!

Udrejsecenteret er en uholdbar institution. For beboerne på centeret og for naboerne omkring.

Det ser desværre ud til at centeret forbliver derude i en årrække, så nu er det tiden hvor vi må arbejde på at få så gode vilkår som muligt for lokalområdet mens landspolitikerne arbejder på en bedre løsning på det overordnede problem. Jeg vil gå ind i samarbejdet med udlændingeministeriet og politiet om dette.

Jeg vil arbejde for

 • at kravene fra underskriftindsamlingen i september 2021 fra Bording Erhvervsforening og 895 borgere bliver fulgt op.
 • at Bording og de nærmeste naboer kompenseres for den gene vi er påført
 • at de udvisningsdømte kriminelle adskilles fra de lovlydige afviste asylansøgere

2. MERE HANDELSLIV

Bording vokser støt og roligt, og vi bliver dermed mere interessante for detailhandelen

Et godt udvalg af dagligvarer er med til at gøre vores by attraktiv for bosætning

Jeg vil arbejde for:

 • at tiltrække endnu en butik med dagligvarer
 • at finde et godt sted for butikken at placere sig

3. TRYGHED I TRAFIKKEN

Børn og ældre skal kunne komme sikkert rundt i vores lille by.

Hastighedsmålinger viser at mere end 50% af bilerne kører for hurtigt ned ad Bakken og på Østervang er det 30-40%, der kommer over fartgrænsen.

I krydset Bakken/Klochsvej/Bredgade/Søndergade har vi et farligt område, hvor særligt de små trafikanter er pressede i morgentrafikken.

Jeg vil arbejde for

 • at nedsætte hastigheden på Bakken og Østervang
 • at der etableres fortov langs Bakken ned til Arslevvej
 • at der etableres en broforbindelse fra stationen til Smørhullet (ved Faktas p-plads)

4. STÆRKE FÆLLESSKABER

I Bording har vi hverken Boxen eller Bakkehuset, men vi har de nære fællesskaber i foreningslivet.

En mindre og tryg by bæres af sammenholdet og fællesskabet i lokalområdet. Man hjælper hinanden og forsøger at få alle med. Kommunen skal have fokus på at understøtte foreningslivet og de lokale tilbud.

Jeg vil arbejde for

 • at Friluftsbadet sikres overlevelse på sigt
 • at Bording Hallens tag renoveres på hal 2
 • at FDF husets tag renoveres
 • at der etableres overdækning til boldbanen ved Væksthuset

5. LOKALE SUNDHEDSTILBUD

Supersygehusene og den langsomme centralisering har trukket sundhedstilbud væk fra de mindre byer. En by på Bordings størrelse bør være attraktiv på de mere dagligdags behov for sundhedstilbud. Fysioterapi, kiropraktor, psykolog, jordmoder, sundhedspleje m.m.

Jeg vil arbejde for

 • at der udvikles et sundhedshus med rammer for lokale tilbud
 • at hjemmepleje og sygepleje får et lokalt afsæt med få kendte ansigter hos borgerne

6. GODE FORBINDELSER

Bording er byen hvor man bosætter sig, og hvor mange pendler til arbejdspladsen i en anden by.

Ungdommen pendler til/fra ungdomsuddannelserne i Ikast og den kollektive trafik skaber forbindelsen til de nærliggende byer Pårup og Bording Kirkeby.

Jeg vil arbejde for

 • at bevare forbindelsen med busrute 124 mellem Århus og Ringkøbing
 • at få togafgange hver halve time for pendlerne morgen og aften
 • at få fleksible tilbud om transport til landdistrikter og landsbyer

7. PAS PÅ DEN LOKALE VELFÆRD

Dagpleje, vuggestue, børnehave, folkeskole og plejehjem. De lokale velfærdstilbud er afgørende for at Bording kan udvikle sig og tiltrække nye borgere.

Centraliseringer kommer jævnligt på byrådets dagsorden, og sammenlægninger og lukninger bringes frem som muligheder. Institutionerne kan måske drives mere effektivt i store centrale enheder, men prisen bliver mindre byer uden liv og sammenhængskraft.

Jeg vil arbejde for

 • at fastholde de lokale velfærdstilbud
 • at styrke sammenhængen mellem institutionerne og lokalsamfundet
 • at etablere lokale tilbud på sundhedsområdet